درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه حقوق

مجموعه تست زبان، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل45  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 320   ۱,۱۰۰ تومان   138 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست حقوق اساسی، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل60  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 319   ۱,۰۰۰ تومان   118 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست آئین دادرسی کیفری، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل140  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 318   ۲,۱۰۰ تومان   256 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست حقوق بین الملل خصوصی، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 317   ۱,۳۰۰ تومان   161 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست حقوق بین الملل عمومی، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل120  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 316   ۱,۷۰۰ تومان   206 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست حقوق جزای اختصاصی، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل200  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 315   ۳,۱۰۰ تومان   368 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست حقوق جزای عمومی، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل135  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته …


کد فایل: 314   ۱,۹۰۰ تومان   250 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست متون فقه، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل90  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس …


کد فایل: 313   ۱,۲۰۰ تومان   183 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست آئین دادرسی مدنی، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل120  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته …


کد فایل: 312   ۲,۰۰۰ تومان   248 کیلوبایت   مجموعه حقوق

مجموعه تست حقوق تجارت، رشته حقوق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل130  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 311   ۱,۹۰۰ تومان   231 کیلوبایت   مجموعه حقوق