درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست1Literature، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 337 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس1 Literature


کد فایل: 395   ۴,۰۰۰ تومان   395 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست زبان، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 196 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است. پاسخ این …


کد فایل: 394   ۳,۴۰۰ تومان   297 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست General English، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 300 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس General English


کد فایل: 393   ۳,۱۰۰ تومان   304 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست testing، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 120 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس testing


کد فایل: 391   ۱,۵۰۰ تومان   151 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست Methodology ، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 192  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 390   ۳,۱۰۰ تومان   287 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست Linguistics ، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 122  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 389   ۱,۵۰۰ تومان   143 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی

مجموعه تست زبان عمومی، رشته زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 192  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان عمومی است. …


کد فایل: 388   ۶,۴۰۰ تومان   584 کیلوبایت   مجموعه زبان انگلیسی