درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست زبان، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است.پاسخ این …


کد فایل: 369   ۲,۰۰۰ تومان   205 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست تاریخ روابط بین الملل، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ روابط بین …


کد فایل: 368   ۲,۰۰۰ تومان   243 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست تحولات سیاسی و خارجی ایران، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تحولات سیاسی و …


کد فایل: 367   ۱,۸۰۰ تومان   219 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست سازمان های بین المللی، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس سازمان های بین …


کد فایل: 366   ۱,۸۰۰ تومان   195 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست تاریخ سیاست خارجی ایران، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ سیاست خارجی …


کد فایل: 365   ۱,۸۰۰ تومان   223 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست تاریخ اصول روابط بین الملل، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ اصول روابط …


کد فایل: 364   ۱,۵۰۰ تومان   193 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست نظام های سیاسی، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس نظام های سیاسی …


کد فایل: 363   ۱,۵۰۰ تومان   184 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست جامعه شناسی سیاسی، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جامعه شناسی سیاسی …


کد فایل: 362   ۱,۵۰۰ تومان   190 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست جهان سوم، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جهان سوم است. پاسخ …


کد فایل: 361   ۱,۵۰۰ تومان   211 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل

مجموعه تست حقوق بین الملل، رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس حقوق بین الملل …


کد فایل: 360   ۱,۵۰۰ تومان   205 کیلوبایت   مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل