درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی هنر » پژوهش هنر-تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرـ ایران شناسی و کلیه رشته های هنر

مجموعه تست هنر،رشته هنر، دکتری


این فایل شامل298  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته …


کد فایل: 14   ۷,۳۰۰ تومان   1000 کیلوبایت   پژوهش هنر-تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرـ ایران شناسی و کلیه رشته های هنر