درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه حسابداری

مجموعه تست زبان عمومی و تخصصی، رشته حسابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 282   ۵,۷۰۰ تومان   589 کیلوبایت   مجموعه حسابداری

مجموعه تست ریاضی، رشته حسابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 281   ۷,۶۰۰ تومان   937 کیلوبایت   مجموعه حسابداری

مجموعه تست حسابرسی، رشته حسابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 280   ۶,۴۰۰ تومان   779 کیلوبایت   مجموعه حسابداری

مجموعه تست حسابداری صنعتی، رشته حسابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 279   ۹,۰۰۰ تومان   651 کیلوبایت   مجموعه حسابداری

مجموعه تست حسابداری مالی، رشته حسابداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 278   ۱۰,۰۰۰ تومان   664 کیلوبایت   مجموعه حسابداری