درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی زبان » مجموعه زبان شناسی ـ زبان شناسی همگانی

مجموعه تست زبان شناسی، رشته زبان شناسی، دکتری


این فایل شامل890  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته زبان …


کد فایل: 54   ۱۷,۸۰۰ تومان   2 مگابایت   مجموعه زبان شناسی ـ زبان شناسی همگانی