درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی تربیت بدنی و علوم ورزشی » تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ آسیب¬شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مجموعه تست آسیب شناسی ورزشی، رشته تربیت بدنی، دکتری


این فایل شامل556  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 48   ۹,۲۰۰ تومان   1.03 مگابایت   تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ آسیب¬شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی