درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی تربیت بدنی و علوم ورزشی » تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

مجموعه تست رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، رشته تربیت بدنی، دکتری


این فایل شامل714  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 50   ۱۲,۰۰۰ تومان   1.37 مگابایت   تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ رشد و تکامل و یادگیری حرکتی