درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی تربیت بدنی و علوم ورزشی » تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ بیومکانیک ورزشی

مجموعه تست بیومکانیک ورزشی، رشته تربیت بدنی، دکتری


این فایل شامل452  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 49   ۷,۸۰۰ تومان   888 کیلوبایت   تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ بیومکانیک ورزشی