درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » پژوهش علوم اجتماعی

مجموعه تست زبان، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است. پاسخ این …


کد فایل: 377   ۱,۵۰۰ تومان   129 کیلوبایت   پژوهش علوم اجتماعی

مجموعه تست ریاضی، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این  فایل شامل 250  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی است. …


کد فایل: 376   ۶,۴۰۰ تومان   806 کیلوبایت   پژوهش علوم اجتماعی

مجموعه تست روش تحقیق، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 146  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس روش تحقیق است. …


کد فایل: 375   ۲,۲۰۰ تومان   285 کیلوبایت   پژوهش علوم اجتماعی

مجموعه تست نظریه های جامعه شناسی، رشته پژوهش علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 227  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس نظریه های جامعه …


کد فایل: 374   ۳,۱۰۰ تومان   384 کیلوبایت   پژوهش علوم اجتماعی