درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست زبان ، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان است.پاسخ این …


کد فایل: 357   ۳,۱۰۰ تومان   289 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست زبان فارسی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 160تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان فارسی است.پاسخ …


کد فایل: 356   ۳,۶۰۰ تومان   485 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست ریاضی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 355  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی است.پاسخ …


کد فایل: 355   ۱۱,۰۰۰ تومان   1.06 مگابایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست نظریه های عمومی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 160  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس نظریه های عمومی …


کد فایل: 354   ۳,۰۰۰ تومان   360 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست دانش و مسائل روز، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این مجموعه شامل 175  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس دانش و مسائل …


کد فایل: 353   ۳,۰۰۰ تومان   369 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست استعداد و آمادگی تحصیلی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 180  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس استعداد و آمادگی …


کد فایل: 352   ۴,۰۰۰ تومان   476 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی