درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم پایه » مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست زمین شناسی ساختمانی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل75  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 237   ۲,۵۰۰ تومان   452 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست زمین شناسی اقتصادی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل104  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 236   ۲,۰۰۰ تومان   230 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست سنگ شناسی رسوبی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل104  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 235   ۲,۴۰۰ تومان   300 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست پترولوژی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل40  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 234   ۱,۵۰۰ تومان   220 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست زمین شناسی نفت، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 233   ۲,۵۰۰ تومان   322 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست زمین شناسی مهندسی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 232   ۲,۵۰۰ تومان   313 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست زبان زمین شناسی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل137  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس …


کد فایل: 231   ۱,۵۰۰ تومان   214 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست ژئوشیمی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل102  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 230   ۱,۵۰۰ تومان   207 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست زمین شناسی ایران، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل100  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 229   ۱,۵۰۰ تومان   184 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی

مجموعه تست دیرینه شناسی، رشته زمین شناسی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل125  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 228   ۳,۱۰۰ تومان   426 کیلوبایت   مجموعه زمین شناسی