درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های دکتری (سراسری) » گروه آزمایشی زبان » زبان و استعداد تحصیلی

زبان و استعداد تحصیلی دکتری


این مجموعه تست برای داوطلبان کنکور دکتری (سراسری)، گروه آزمایشی زبان، رشته زبان و استعداد تحصیلی …


کد فایل: 57   ۲,۵۰۰ تومان   252 کیلوبایت   زبان و استعداد تحصیلی

مجموعه تست زبان و استعداد تحصیلی، رشته زبان و استعداد تحصیلی، دکتری


این فایل شامل82  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته

کد فایل: 56   ۲,۵۰۰ تومان   252 کیلوبایت   زبان و استعداد تحصیلی