درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » ساخت و تولید

مجموعه تست زبان تخصصی، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 180 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس  زبان تخصصی …


کد فایل: 73   ۴,۱۰۰ تومان   474 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست تولید مخصوص، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تولید مخصوص …


کد فایل: 72   ۳,۰۰۰ تومان   80 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست سیستم های اندازه گیری، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 19 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس سیستم های …


کد فایل: 71   ۳,۰۰۰ تومان   96 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست انیورسال، رشته مکتنیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس انیورسال است، …


کد فایل: 70   ۳,۰۰۰ تومان   80 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست جوشکاری، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 10 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس جوشکاری است، پاسخ …


کد فایل: 69   ۳,۰۰۰ تومان   62 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست ماشین کاری، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ماشین کاری است، …


کد فایل: 68   ۳,۰۰۰ تومان   80 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست قالب پرس، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس قالب پرس است، پاسخ این …


کد فایل: 67   ۳,۰۰۰ تومان   84 کیلوبایت   ساخت و تولید

مجموعه تست علم مواد، رشته مکانیک ساخت و تولید، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 22 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس علم مواد است، پاسخ …


کد فایل: 66   ۳,۰۰۰ تومان   75 کیلوبایت   ساخت و تولید