درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مهندسی برق …


کد فایل: 97   ۴,۰۰۰ تومان   255 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست بررسی سیستم های قدرت، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس بررسی سیستم های …


کد فایل: 96   ۴,۰۰۰ تومان   697 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست تجزیه و تحلیل سیستم، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تجزیه و تحلیل …


کد فایل: 95   ۴,۰۰۰ تومان   623 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست الکترومغناطیس، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس الکترومغناطیس …


کد فایل: 94   ۴,۰۰۰ تومان   567 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست سیستم های کنترل خطی، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس سیستم های کنترل …


کد فایل: 93   ۳,۵۰۰ تومان   789 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست مدار، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مداراست، پاسخ …


کد فایل: 92   ۴,۵۰۰ تومان   1.22 مگابایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست الکترونیک، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس الکترونیک است، …


کد فایل: 91   ۴,۰۰۰ تومان   799 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست ماشین الکتریکی، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 58 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ماشین …


کد فایل: 90   ۳,۰۰۰ تومان   226 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق

مجموعه تست ریاضیات، رشته مهندسی برق، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات …


کد فایل: 89   ۴,۰۰۰ تومان   560 کیلوبایت   مجموعه مهندسی برق