درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مهندسی شیمی

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 138 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مهندسی شیمی …


کد فایل: 65   ۳,۶۰۰ تومان   371 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست ترمودینامیک، مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ترمودینامیک است، …


کد فایل: 64   ۳,۸۰۰ تومان   511 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست طراحی راکتور، مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس طراحی راکتوراست، پاسخ این …


کد فایل: 63   ۴,۴۰۰ تومان   570 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست مکانیک سیالات، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مکانیک سیالات است، پاسخ …


کد فایل: 62   ۳,۵۰۰ تومان   517 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست ریاضیات، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 120 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات مهندسی شیمی …


کد فایل: 61   ۳,۶۰۰ تومان   468 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست انتقال جرم و عملیات، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 120 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس انتقال جرم و عملیات …


کد فایل: 60   ۳,۰۰۰ تومان   393 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست انتقال حرارت، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس انتقال حرارت است، …


کد فایل: 59   ۳,۵۰۰ تومان   459 کیلوبایت   مهندسی شیمی

مجموعه تست کنترل فرآیند، رشته مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل130  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 58   ۶,۹۰۰ تومان   903 کیلوبایت   مهندسی شیمی