درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه تست آمار، رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 185 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس آمار مهندسی …


کد فایل: 130   ۵,۷۰۰ تومان   719 کیلوبایت   مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد


این فایل  شامل 104 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مجموعه …


کد فایل: 129   ۳,۰۰۰ تومان   282 کیلوبایت   مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه تست طرح ریزی واحدهای صنعتی، رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس طرح ریزی …


کد فایل: 128   ۳,۰۰۰ تومان   323 کیلوبایت   مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه تست تحقیق در عملیات، رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تحقیق درعملیات …


کد فایل: 127   ۵,۰۰۰ تومان   625 کیلوبایت   مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه تست کنترل موجودی، رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس کنترل موجودی …


کد فایل: 126   ۳,۰۰۰ تومان   371 کیلوبایت   مجموعه مهندسی صنایع