درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه علوم اقتصادی

مجموعه تست زبان، رشته علوم اقتصاد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل171  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته و 30 تست …


کد فایل: 264   ۳,۴۰۰ تومان   342 کیلوبایت   مجموعه علوم اقتصادی

مجموعه تست اقتصاد خرد، رشته علوم اقتصاد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل270  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته و 30 تست …


کد فایل: 263   ۵,۵۰۰ تومان   708 کیلوبایت   مجموعه علوم اقتصادی

مجموعه تست ریاضی، رشته علوم اقتصاد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل270  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته و30 تست …


کد فایل: 262   ۶,۶۰۰ تومان   787 کیلوبایت   مجموعه علوم اقتصادی

مجموعه تست آمار، رشته علوم اقتصاد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل270  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته و 30 تست …


کد فایل: 261   ۶,۷۰۰ تومان   845 کیلوبایت   مجموعه علوم اقتصادی

مجموعه تست اقتصاد کلان، رشته علوم اقتصاد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل180  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته و 30 تست …


کد فایل: 260   ۵,۷۰۰ تومان   747 کیلوبایت   مجموعه علوم اقتصادی