درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست زبان مهندسی مکانیک، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 180 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مهندسی …


کد فایل: 88   ۴,۵۰۰ تومان   474 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست ریاضیات مهندسی، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 50 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات مهندسی …


کد فایل: 87   ۴,۰۰۰ تومان   294 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست کنترل اتوماتیک، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 70 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس کنترل اتوماتیک …


کد فایل: 86   ۴,۰۰۰ تومان   352 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست دینامیک ماشین، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 60 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس دینامیک ماشین …


کد فایل: 85   ۴,۰۰۰ تومان   326 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست ارتعاشات، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 70 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ارتعاشات است، پاسخ …


کد فایل: 84   ۴,۵۰۰ تومان   371 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست دینامیک، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 42 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس دینامیک است، …


کد فایل: 83   ۴,۰۰۰ تومان   250 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست طراحی اجزاء، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 65 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس طراحی اجزاء …


کد فایل: 82   ۴,۰۰۰ تومان   294 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست مقاومت مصالح، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این  فایل شامل 60 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مقاومت مصالح …


کد فایل: 81   ۴,۰۰۰ تومان   342 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست استاتیک، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 75 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس استاتیک است، …


کد فایل: 80   ۵,۰۰۰ تومان   503 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک

مجموعه تست انتقال حرارت، رشته مکانیک، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 76 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس انتقال حرارت …


کد فایل: 79   ۴,۰۰۰ تومان   240 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مکانیک