درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست زمین شناسی، رشته مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 250 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زمین شناسی است، …


کد فایل: 125   ۴,۰۰۰ تومان   388 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 79 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مهندسی معدن …


کد فایل: 124   ۳,۰۰۰ تومان   158 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست ریاضیات، رشته مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 200 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات معدن …


کد فایل: 123   ۵,۵۰۰ تومان   552 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 250 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته مهندسی معدن است، …


کد فایل: 122   ۵,۰۰۰ تومان   595 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست استخراج معدن، رشته مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس استخراج معدن …


کد فایل: 121   ۴,۰۰۰ تومان   366 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست اکتشاف معدن، رشته مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 148 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس اکتشاف معدن …


کد فایل: 120   ۳,۰۰۰ تومان   260 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن

مجموعه تست دروس اصلی مهندسی معدن، کارشناسی ارشد


این مجموعه شامل 120 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته دروس اصلی مهندسی …


کد فایل: 119   ۴,۰۰۰ تومان   605 کیلوبایت   مجموعه مهندسی معدن