درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست مواد، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 43 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته مهندسی مواد است، …


کد فایل: 118   ۳,۰۰۰ تومان   117 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 85 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مهندسی …


کد فایل: 117   ۲,۵۰۰ تومان   113 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست استحاله فازها ودیاگرامهای تعادلی، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 115 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس استحاله فازها …


کد فایل: 116   ۳,۰۰۰ تومان   466 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست خواص مکانیکی مواد، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 304 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس خواص مکانیکی …


کد فایل: 115   ۸,۳۰۰ تومان   1.04 مگابایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست شیمی آلی، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 220 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس شیمی آلی است، …


کد فایل: 114   ۸,۸۰۰ تومان   2.24 مگابایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست شیمی فیزیک و ترمودینامیک، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 168 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس شیمی فیزیک و …


کد فایل: 113   ۵,۰۰۰ تومان   568 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست خواص فیزیکی مواد، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 151 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس خواص فیزیکی مواد …


کد فایل: 112   ۸,۳۰۰ تومان   675 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مواد

مجموعه تست ریاضیات، رشته مهندسی مواد، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 24 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات مهندسی …


کد فایل: 111   ۴,۰۰۰ تومان   166 کیلوبایت   مجموعه مهندسی مواد