درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی مهندسی » مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 25 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان فناوری …


کد فایل: 110   ۴,۰۰۰ تومان   326 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست ساختمان گسسته، رشته مهندسی کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ساختمان گسسته …


کد فایل: 109   ۴,۰۰۰ تومان   281 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست طراحی الگوریتم، رشته کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس طراحی الگوریتم …


کد فایل: 108   ۴,۰۰۰ تومان   293 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست ساختمان داده، رشته کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ساختمان داده است، …


کد فایل: 107   ۵,۰۰۰ تومان   178 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست شبکه، رشته فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس شبکه کامپیوتر …


کد فایل: 106   ۴,۰۰۰ تومان   146 کیلوبایت   مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

مجموعه تست نرم افزار، رشته فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس نرم افزاراست، …


کد فایل: 105   ۴,۰۰۰ تومان   130 کیلوبایت   مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

مجموعه تست معماری کامپیوتر، رشته فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس معماری کامپیوتر …


کد فایل: 104   ۴,۰۰۰ تومان   226 کیلوبایت   مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

مجموعه تست هوش مصنوعی، رشته فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس هوش مصنوعی است، …


کد فایل: 103   ۴,۰۰۰ تومان   144 کیلوبایت   مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

مجموعه تست سیستم عامل، رشته مهندسی کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس سیستم عامل است، …


کد فایل: 102   ۴,۰۰۰ تومان   289 کیلوبایت   مجموعه مهندسی کامپیوتر

مجموعه تست پایگاه داده، رشته کامپیوتر و IT، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 46 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس پایگاه داده است، …


کد فایل: 101   ۴,۰۰۰ تومان   153 کیلوبایت   مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات