درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی کشاورزی » مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست اصلاح و توسعه مراتع، رشته مرتع وآبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس اصلاح و توسعه …


کد فایل: 185   ۱,۵۰۰ تومان   166 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست مرتع داری، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 252 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس مرتع داری است، …


کد فایل: 184   ۳,۰۰۰ تومان   379 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست زبان، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 105 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان مرتع و …


کد فایل: 183   ۲,۰۰۰ تومان   191 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست حفاظت خاک و آبخیزداری، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 282 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس حفاظت خاک و …


کد فایل: 182   ۳,۷۰۰ تومان   496 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست هیدرولوژی کاربردی، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 102 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس هیدرولوژی …


کد فایل: 181   ۳,۷۰۰ تومان   147 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست ژئومورفولوژی آبی و زمین، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 217 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ژئومورفولوژی …


کد فایل: 180   ۲,۵۰۰ تومان   335 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست جامعه شناسی روستایی، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 199 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس جامعه شناسی …


کد فایل: 179   ۲,۵۰۰ تومان   303 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری

مجموعه تست آنالیز و ارزیابی مراتع، رشته مرتع و آبخیزداری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس آنالیز و …


کد فایل: 178   ۱,۵۰۰ تومان   173 کیلوبایت   مهندسی منابع طبیعی - مرتع وآبخیزداری