درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی کشاورزی » مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست زبان، رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 40 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان علوم دامی …


کد فایل: 207   ۱,۵۰۰ تومان   102 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست تغذیه دام، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 201 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس تغذیه دام است، …


کد فایل: 206   ۲,۵۰۰ تومان   317 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست پرورش دام و طیور، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 200 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس پرورش دام و …


کد فایل: 205   ۲,۵۰۰ تومان   310 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست ژنتیک و اصلاح دام، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 179 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ژنتیک و اصلاح …


کد فایل: 204   ۳,۰۰۰ تومان   395 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست بیوشیمی علوم دامی، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 166 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس بیوشیمی علوم …


کد فایل: 203   ۲,۰۰۰ تومان   252 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست آناتومی و فیزیولوژی، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 234 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس آناتومی و …


کد فایل: 202   ۳,۰۰۰ تومان   336 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست ژنتیک اصلاح دام و طرح آزمایشات، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 99 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ژنتیک اصلاح دام …


کد فایل: 201   ۲,۰۰۰ تومان   230 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست تشریح و فیزیولوژی دام، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 154 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس تشریح و …


کد فایل: 200   ۲,۰۰۰ تومان   224 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست پرورش دام، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس پرورش …


کد فایل: 199   ۱,۵۰۰ تومان   171 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی

مجموعه تست تغذیه دام، رشته مهندسی کشاورزی دامی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 101 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس تغذیه دام است، …


کد فایل: 198   ۲,۰۰۰ تومان   160 کیلوبایت   مهندسی کشاورزی-علوم دامی