درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه تاریخ

مجموعه تست زبان، رشته تاریخ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 120  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ است.پاسخ …


کد فایل: 383   ۲,۲۰۰ تومان   242 کیلوبایت   مجموعه تاریخ

مجموعه تست زبان عربی، رشته تاریخ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 199  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس زبان عربی است. …


کد فایل: 382   ۳,۴۰۰ تومان   387 کیلوبایت   مجموعه تاریخ

مجموعه تست تاریخ جهان، رشته تاریخ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 275  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ جهان است. …


کد فایل: 381   ۴,۲۰۰ تومان   504 کیلوبایت   مجموعه تاریخ

مجموعه تست تاریخ ایران دوره اسلامی، رشته تاریخ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 241  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ ایران دوره …


کد فایل: 380   ۲,۷۰۰ تومان   332 کیلوبایت   مجموعه تاریخ

مجموعه تست تاریخ اسلام، رشته تاریخ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 221  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ اسلام است. …


کد فایل: 379   ۳,۰۰۰ تومان   342 کیلوبایت   مجموعه تاریخ

مجموعه تست تاریخ ایران باستان، رشته تاریخ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 300  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ ایران …


کد فایل: 378   ۳,۸۰۰ تومان   478 کیلوبایت   مجموعه تاریخ