درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی هنر » برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست آمار و ریاضیات، رشته برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 56 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس آمار و ریاضیات …


کد فایل: 177   ۳,۰۰۰ تومان   199 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست مباحث عمومی شهرسازی، رشته برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 65  تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس مباحث عمومی …


کد فایل: 176   ۲,۵۰۰ تومان   139 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست ریاضیات، رشته برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 15 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضیات برنامه …


کد فایل: 175   ۱,۵۰۰ تومان   59 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست عمومی شهر و شهرسازی، رشته برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 17 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس عمومی شهر و …


کد فایل: 174   ۲,۰۰۰ تومان   55 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست مبانی نظری، رشته برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس مبانی نظری …


کد فایل: 173   ۱,۵۰۰ تومان   54 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست زبان 2، رشته برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 15 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان 2 برنامه ریزی …


کد فایل: 172   ۱,۵۰۰ تومان   44 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست تاریخ شهرسازی، رشته برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ …


کد فایل: 171   ۱,۵۰۰ تومان   61 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست زبان، رشته برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 14 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان برنامه ریزی …


کد فایل: 170   ۱,۵۰۰ تومان   27 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست تاریخ شهر و شهرسازی، رشته برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 20 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس تاریخ شهر و شهرسازی …


کد فایل: 169   ۱,۵۰۰ تومان   61 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

مجموعه تست ریاضی، رشته برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 15 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی برنامه ریزی …


کد فایل: 168   ۱,۵۰۰ تومان   61 کیلوبایت   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای