درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی هنر » مجموعه معماری

مجموعه تست مبانی نظری معماری، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 115 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس مبانی نظری …


کد فایل: 165   ۳,۰۰۰ تومان   485 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست معماری منظر، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 93 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس معماری منظراست، …


کد فایل: 164   ۳,۵۰۰ تومان   1.13 مگابایت   مجموعه معماری

مجموعه تست زبان، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 119 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان معماری …


کد فایل: 163   ۳,۰۰۰ تومان   498 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست معماری اسلامی، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 217 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس معماری اسلامی …


کد فایل: 162   ۳,۵۰۰ تومان   1011 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست درک عمومی، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 70 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس درک عمومی است، …


کد فایل: 161   ۳,۰۰۰ تومان   140 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست معماری جهان، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 171 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس معماری جهان …


کد فایل: 160   ۳,۵۰۰ تومان   866 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست تاسیسات، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 53 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس تاسیسات است، …


کد فایل: 159   ۲,۵۰۰ تومان   141 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست عناصر جزئیات، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 180 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس عناصرجزئیات …


کد فایل: 158   ۳,۰۰۰ تومان   357 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست شناخت مواد، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 100 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس شناخت مواد است، …


کد فایل: 157   ۳,۰۰۰ تومان   213 کیلوبایت   مجموعه معماری

مجموعه تست ایستایی، رشته معماری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 75 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس ایستایی است، …


کد فایل: 156   ۳,۲۰۰ تومان   469 کیلوبایت   مجموعه معماری