درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی هنر » مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست زبان، رشته هنرهای تصویری و طراحی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 79 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس زبان هنرهای …


کد فایل: 154   ۲,۵۰۰ تومان   236 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست مبانی نظری و طراحی صنعتی، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 84 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مبانی نظری و طراحی …


کد فایل: 153   ۳,۰۰۰ تومان   291 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست آسیب شناسی و فن شناسی آثار، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 182 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس آسیب شناسی و فن …


کد فایل: 152   ۳,۲۰۰ تومان   430 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست مبانی مرمت، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 183 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس مبانی مرمت است، …


کد فایل: 151   ۳,۲۰۰ تومان   418 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست فن شناسی عکاسی، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 65 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس فن شناسی عکاسی …


کد فایل: 150   ۲,۵۰۰ تومان   172 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست مبانی نظری عکاسی، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 50 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس مبانی نظری عکاسی …


کد فایل: 149   ۳,۰۰۰ تومان   125 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست نقد هنری و ادبی، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 107 تست تالیفی و برگزیده ازکنکورهای سال‌های گذشته درس نقد هنری و ادبی …


کد فایل: 148   ۳,۰۰۰ تومان   281 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مجموعه تست فرهنگ هنر ایران و جهان، رشته هنرهای تصویری، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 113 تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس فرهنگ هنر ایران و …


کد فایل: 147   ۳,۲۰۰ تومان   419 کیلوبایت   مجموعه هنر های تصویری و طراحی