درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

فایل های کارشناسی ارشد » گروه آزمایشی علوم انسانی » مجموعه مدیریت

مجموعه تست زبان، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 118  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت است.پاسخ …


کد فایل: 351   ۲,۷۰۰ تومان   276 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست مدیریت تولید، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 113  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت تولید …


کد فایل: 350   ۲,۵۰۰ تومان   311 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست تحقیق در عملیات ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 82  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تحقیق در عملیات …


کد فایل: 349   ۲,۶۰۰ تومان   372 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست ریاضی ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 71  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی است. پاسخ …


کد فایل: 348   ۲,۰۰۰ تومان   274 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست مدیریت مالی ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت مالی …


کد فایل: 347   ۴,۱۰۰ تومان   466 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست مالیه و بودجه ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مالیه و بودجه است. …


کد فایل: 346   ۳,۴۰۰ تومان   432 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست خرد و کلان، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل134  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 345   ۳,۸۰۰ تومان   449 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست تئوری مدیریت، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل315  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 344   ۵,۴۰۰ تومان   718 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست کاربرد کامپیوتر در مدیریت، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل60  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 343   ۵,۱۰۰ تومان   118 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست بازاریابی، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل131  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس

کد فایل: 342   ۳,۰۰۰ تومان   336 کیلوبایت   مجموعه مدیریت