درس ایران
فایل های پیشنهادی

اعضای سایت

نام کاربری
کلمه عبور  طبقه بندی فایل ها

دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

مجموعه تست ریاضی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 355  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی است.پاسخ …


کد فایل: 355   ۱۱,۰۰۰ تومان   1.06 مگابایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست نظریه های عمومی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 160  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس نظریه های عمومی …


کد فایل: 354   ۳,۰۰۰ تومان   360 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست دانش و مسائل روز، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این مجموعه شامل 175  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس دانش و مسائل …


کد فایل: 353   ۳,۰۰۰ تومان   369 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست استعداد و آمادگی تحصیلی، رشته مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 180  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس استعداد و آمادگی …


کد فایل: 352   ۴,۰۰۰ تومان   476 کیلوبایت   مجموعه مدیریت اجرایی

مجموعه تست زبان، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 118  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت است.پاسخ …


کد فایل: 351   ۲,۷۰۰ تومان   276 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست مدیریت تولید، رشته مدیریت، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 113  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت تولید …


کد فایل: 350   ۲,۵۰۰ تومان   311 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست تحقیق در عملیات ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 82  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس تحقیق در عملیات …


کد فایل: 349   ۲,۶۰۰ تومان   372 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست ریاضی ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 71  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس ریاضی است. پاسخ …


کد فایل: 348   ۲,۰۰۰ تومان   274 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست مدیریت مالی ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مدیریت مالی …


کد فایل: 347   ۴,۱۰۰ تومان   466 کیلوبایت   مجموعه مدیریت

مجموعه تست مالیه و بودجه ، رشته مدیریت ، کارشناسی ارشد


این فایل شامل 150  تست تالیفی و برگزیده از کنکورهای سال‌های گذشته درس مالیه و بودجه است. …


کد فایل: 346   ۳,۴۰۰ تومان   432 کیلوبایت   مجموعه مدیریت